Obavještenje o našim projektima

Sodra company Crna Gora
 Naše društvo vas obavještava da je u toku izgradnja objekta na Zabjelu (projekat Zabjelo 9,lokacija:ul.27.marta;Podgorica) i priprema realizacije objekta u Momišićima (projekat Momišići,lokacija:ul.Vladike Danila;Podgorica).  Sodra company doo  
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora